Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Дейности - ecorhodope.org
  • За нас
  • Дейности

Дейности

От 1995 г. Екоорганизация - Родопи осъществява своята дейност насочена към опазване на природното и културно наследство на планината организирайки семинари, международни лагери за студенти от природозащитни дисциплини, еко-обучения на деца, собственици на гори и др.

През последните десет години организацията изпълнява и програма за подпомагане развитието на устойчив туризъм в района на Средни Родопи. Програмата включва: инвентаризация на възможностите за настаняване и еко-туристическите атракции, обучения на хотелиери и желаещи да се включат в предлагане на туристическите услуги местни жители (вкл. основи на еко-туризма, маркетинг, планински водачи и др.); маркиране и обозначаване на туристически маршрути; създаване на Туристически информационни и природозащитни центрове (с.Широка лъка/2000 г. и с.Триград/2007 г.); подобряване на информационното обслужване на туристите (издаване на карти, пътеводители, брошури, мултимедия и др.); маркетинг и реклама на туристическия продукт на района (посредничество с туроператори, участие на национални и международни борси, поддръжка на интернет страница и др.)

Част от програмата е разработването на нови туристически продукти и атракции, между които и прочутото станало ежегодно Гайдарско надсвирване в с. Гела, както и колекцията от редки и интересни родопски цветя – малка ботаническа градина в с. Солища, все още в процес на обогатяване и развитие.

Важен аспект от дейността на организацията е и участие при формиране на политиката за опазване на българската природа - експерти на организацията участват в разработването на регионалните и национални екотуристически стратегии и планове.