Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
История - ecorhodope.org
  • За нас
  • История

История

1992 г. Група студенти в първи курс, специалност биология, към СУ “Климент Охридски”, създадохме Младежка секция към Българския съюз за защита на Родопите (БСЗР), след ботанична експедиция в Родопите, организирана от Мая Стойнева, преподавател в БФ и Председателя на БСЗР – Йордан Данчев.

1997 г. За да изпълнява още по-ефективно своите цели, Младежката секция към БСЗР се отдели като самостоятелна организация и се регистрира като фондация “Младежка екологична организация - Родопи”(МЕО-Родопи).

2002 г. МЕО-Родопи се пререгистрира като сдружение “Екологична организация - Родопи”, с общественополезна цел, като на практика промяната засегна името на организацията и адреса на седалището на организацията и даде възможност за по-добра работа на организацията на местно ниво. За новото седалище на организация бе избрано село Широка лъка, което бе и основен център на дейността на сдружението до дадения момент.

2013 г. ЕО-Родопи започна работа по поречието на селата в Ардинското корито, разработвайки проекта си „„Родопите – градината на Орфей” и идеята за създаване на фестивал насочен към популяризиране на растителното разнообразие на Западни Родопи, и по-конкретно района на селата Смилян, Могилица, Арда и горна Арда. През 2013 г. бе организиран и първия Фестивал на дивите цветя.

2015 г. ЕО-Родопи смени седалището си в село Смилян, с цел развитие на местните партньорства и развитие на дейността си насочена към създаване на иновативни екотуристически продукти, насочени към устойчивото развитие на региона на община Смолян.