Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Членство - ecorhodope.org
  • Членство

Членство

Ако обичате българската природа и искате да помогнете за опазване на уникалното природно и културно наследство на Родопите:

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС!

В Сдружението могат да членуват български и чуждестранни физически лица и/или юридически лица.
Членуването е доброволно и Сдружението е открито за включване на нови членове, които приемат целите и Устава на Сдружението. Нови членове се приемат въз основа на направено от тях искане до Управителния съвет и попълване на специална анкетна карта.

Като член на ЕО-Родопи Вие можете:

1. Да дадете приноса се за опазване на Родопите и просперитета на планината;

2. Да осъществите идеите си чрез участие в проектите на организацията или като сам разработите и реализирате проекти; 3. Получавате шанс за прилагане на експертните си познания и умения, както в проекти на организацията, така и в регионални и национални програми и проекти;

4. Като представител на организацията можете да участвате в многобройните акции, лагери и семинари организирани от ЕО-Родопи, партньорите на организацията и други НПО в страната и чужбина;

5. Да повишите квалификацията си и натрупате практически опит в Вашата специалност;

6. Да участвате в управлението на Сдружението и да получавате информация относно неговата дейност, както чрез годишния бюлетин на организацията, така и на интернет страницата;

Очакваме от Вас:
Да съдействате за реализацията на целите и задачите на Сдружението и приемате неговия устав.