Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/eventsm/ecorhodope.org/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Представители на Екоорганизация-Родопи се срещнаха с партньорите си от Движение на еколозите в Македония (DEM) - ecorhodope.org
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Mission

To protect and conserve the unique biodiversity of the Rhodope Mountains.

To support sustainable development in the region.

To preserve nature, culture and traditions of the Rhodope Mountains through education and by raising public awareness.

  • Представители на Екоорганизация-Родопи се срещнаха с партньорите си от Движение на еколозите в Македония (DEM)

News

Представители на Екоорганизация-Родопи се срещнаха с партньорите си от Движение на еколозите в Македония (DEM)

На 28.02.2016 г. представители на Екоорганизация-Родопи се срещнаха с партньорите си от Движение на еколозите в Македония (DEM), за да обсъдят различните дейности и аспекти на проекта с който двете организации искат да кандидатстват по програмата INTERREG Balkan-Mediterranean.

Основна цел на бъдещият проект е подобряване на имиджа на Балканите чрез разработване на брандинг стратегия основана върху насоките на ЕК за брандиране на биоразнообразието и повишаване на участието на обществеността чрез разпространение на посланието „Да опазим природата защото я обичаме“. Дейностите, които бяха обсъдени са партньорство при обмена на опита на ЕО-Родопи при организиране на иновативни туристически атракции – фестивали популяризиращи биоразнообразието на планинските селски райони и създаване на стратегия на региона базираща се на събития в защитени територии.

Contact us

If you have any questions - do not hesitate to contact us!